PostHeaderIconSoustředění, semináře

 

SOUSTŘEDĚNÍ - SKOKY, DREZURA (nebo kombinace obou)

Máte zájem o soustředění pro členy vašeho klubu či ostatní zájemce? 

 

Nabízíme vám dvě varianty:

1) uspořádím soustředění u vás (kdykoliv)

2) soustředění v našem areálu (pouze od května do září)

Cena: od 500,- + cestovné

 

SEMINÁŘE

Máte zájem uspořádat u vás seminář?

 

Sportovní stáj Svobodová, z.s. pořádá vzdělávací semináře pro široký okruh zájemců. Při koncepci nabídky našich seminářů vycházíme nejen z poptávky, ale také přinášíme témata, která jsou z našeho pohledu velmi důležitá a často podceňovaná.

 

1) CO JE POTŘEBA ZNÁT - DREZURA 

Teoretická přednáška.

Vzhledem k tomu, že jsme přesvědčeni o nutnosti maximální podpory drezurního jezdectví, které samo o sobě je základem ostatních jezdeckých disciplin (na což se velmi často zapomíná), snažíme se nejen pořádat drezurní závody, ale také položit základy jakési teoretické osvěty. 

Téma:

·        

Vhodný x nevhodný kůň.

·        

Tréninková příprava jezdce a koně.

·        

Jedeme na závody - jak se prezentovat.

·        

Jedeme na závody - co musíme znát aneb základy z drezurních pravidel.

·         Za co dostaneme body - co hodnotí rozhodčí.

·        

Diskuse.

 

2) CO JE POTŘEBA ZNÁT - SKOKY 

Teoretická přednáška.

Na závodech a při pozorování tréninků se neustále setkávám s neznalostí skokových  pravidel a ignoraci základních stavitelských dovedností. Proto jsme se rozhodli položit nějaké základy i v této velmi oblíbené disciplíně.

 

Téma:

·        

Vhodný x nevhodný kůň.

·        

Tréninková příprava jezdce a koně.

·        

Jedeme na závody - jak se prezentovat.

·        

Jedeme na závody - co musíme znát aneb základy ze skokových pravidel.

·        

Typy soutěží.

·        

Co dělat před startem aneb mentální trénink jezdce.

·        

Stavba tréninkového parkuru, povolené a nepovolené skoky, vhodnost překážek, vzdálenosti, tempo.

·        

Skoková gymnastika.

·        

Skoková drezura.

·        

Diskuse.

 

3) ZÁKLADY U KONÍ  I.

Praktický seminář. Nutno mít k dispozici koně.

Přístup a zacházení s koněm (zásady přístupu ke koni, zacházení s koněm, zvedání končetin). Fixace koní a sedace. Krmení koní.

 

4) ZÁKLADY U KONÍ  II.

Praktický seminář. Nutno mít k dispozici koně.

Zásady sedlání a uždění (skokové/drezurní sedlo, poloha a velikost udidla/jeho typ, použití nánosníků). Dekování, bandážování, kamaše, jiné ochranné pomůcky.

 

5) STUPNICE VZDĚLÁNÍ KONĚ

Teoretická přednáška. 

Je základem každého způsobu ježdění na koni a světově unávaným systémem, který vede k harmonii mezi jezdcem a koněm. Podle této stupnice se jezdí od počátku výcviku až k soutěžím na nejvyšší úrovni.

 

6) ZÁKLADY PRÁCE ZE ZEMĚ

Praktický seminář.

Co musí kůň umět, komunikace, pomůcky, cíle.

 

7) NASTUPOVÁNÍ DO VOZÍKU

Praktický seminář. 

Individuální pomoc při naučení koně od vozíku.

 

8) LONŽOVÁNÍ  I.

Prakticko-teoretický seminář. Nutné mít k dispozici koně.

Proč koně lonžujeme. Základní zásady lonžování (místo, výstroj, komunikace s koněm, použití pomůcek). Práce s mladým koněm, příprava na obsednutí.

 

9) LONŽOVÁNÍ  II.

Prakticko-teoretický seminář. Nutno mít k dispozici koně.

Lonžování koně v jezdeckém výcviku. Pomocné otěže a jejich použití (vyvazovací otěže, pevný a pružný chambon, gogue, lonžovací postroje). Takt, uvolnění, přilnutí, kmih, narovnání, shromážení, prostupnost. Vlastní práce na lonži.

 

10) LONŽOVÁNÍ  III.

Prakticko-teoretický seminář. Nutno mít k dispozici koně.

Lonžování přes kavalety, skoková průprava koně na lonži. Lonžování a práce na dvou lonžích.

 

11) SKOKY  I.

Praktický seminář. K dispozici jízdárna se skokovým materiálem.

Zásady stavění skoků. Nejčastější chyby při stavění. Na co si dát pozor na opracovišti při závodech.

 

 

12) SKOKY II.

Praktický seminář. K dispozici jízdárna se skokovým materiálem.

Stavíme parkur. Zásady stavby parkuru, použití skokového materiálu, vzdálenosti kombinací a distancí. 

 

 

13) SKOKY III.

Praktický seminář. K dispozici jízdárna se skokovým materiálem.

Stavíme gymnastické řady. Zásady stavby gymnastické řady. Řady pro skákání ve volnosti a pod jezdcem. Stavíme řady pro různé typy koní.

 

14) STYLOVÉ JEŽDĚNÍ

 

 

15) PRAVIDLA  I.

Prokousejme se pravidly – SKOKY. Nejdůležitější výňatky ze skokových a všeobecných pravidel důležité pro běžnou orientaci na závodech (i hobby).

 

16) PRAVIDLA  II.

Prokousejme se pravidly – DREZURA. Nejdůležitější výňatky z drezurních a všeobecných pravidel důležité pro běžnou orientaci na závodech (i hobby).

 

17) PRAVIDLA III.

Prokousejme se pravidly – VYTRVALOST. Nejdůležitější výňatky z vytrvalostních a všeobecných pravidel důležité pro běžnou orientaci na závodech (i hobby).

 

18) TEORETICKÁ A PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA NA ZZVJ, CVIČITELSKÉ ČI TRENÉRSKÉ ZKOUŠKY