PostHeaderIcon Podpořte nás svými nákupy přes portál GIVT.CZ

 Nakupujete rádi na internetu?


Nakupujte přes portál givt.cz a podpořte naší organizaci.

 

PostHeaderIcon Aktuální nabídka

 

 

PostHeaderIcon Co je pro Vás rozhodující při výběru stáje, trenéra, ustájení či např.výcvikové hodiny?

PostHeaderIcon Jezdecká školička

 

Jezdecká školička 2018/2019

Každou středu od 15:30. Cena: 600,-/měsíc

 

PostHeaderIcon Příměstské tábory

 

 

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2017

PostHeaderIcon Spolupráce s námi

Každá akce je náročná na přípravu nejen z hlediska časového a personálního, ale zejména z hlediska finančního. Jako nezisková organizace se snažíme získávat finanční a materiální prostředky od soukromých subjektů, které nám pomohou pokrýt alespoň částečné náklady na organizaci (kancelářské potřeby, papírnické zboží, nápoje, občerstvení, drobné odměny do soutěží a do tomboly, apod.).

PostHeaderIcon Naše úspěchy

2018

Karolína Gálová oceněna OV ČJF pro rok 2018 - nejlepší junior, zároveň si Karolína vyjezdila bronzový odznak v drezuře.

Mistrovství Evropy haflingů Staud Paura23.-24.8.2018

PostHeaderIcon Podkování koní

Nově nabízíme korektury a podkování koní. Certifikace EUROPODKOVÁŘ!

PostHeaderIcon Foto 2016

PostHeaderIcon Závody 2016

Sezona 2016

Leden: Výlet do Lipska

20.03.2016 Velikonoční stopovaná Bystřany

20.03.2016 Vítání jara

27.03.2016 ZZVJ Most