PostHeaderIconPetra Svobodová - rozhodčí na styl

Ve dnech 16. - 18.11.2012 skládala Petra Svobodová zkoušky stylových rozhodčích ve Svinčicích. Po ročním absolvování teorie i praxe úspěšně dokončila teoretickou i praktickou část (písemný test, praktická zkouška, ústní zkouška) před komisí: Ing.Jaroslav Pecháček, Friedrich Rudolf Hagendorn, Johann Sailer

Blahopořejeme!!